Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ > Informace o provozu MŠ > O provozu MŠ Starý Jičín

O provozu MŠ Starý Jičín 

Provoz mateřské školy

Pondělí až pátek 6.00 hod. – 16.00 hod. Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.00 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. Celý areál mateřské školy se uzamyká od 16.00 hod. do 6.00 hod.

Scházení

Je vhodné děti přivést do 8.00 hod. Po předchozí dohodě je možné dítě přivést kdykoliv během dne a také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout z MŠ. Děti je nutné osobně předat učitelce.

Rozcházení

Děti odcházející domů po obědě se vyzvedávají od 11.45 - 12.15 hod. (dolní třídy), 12.00 - 12.30 (horní třída). Vyzvedávání dětí odpoledne 14.30 - 16.00 hod.

Omlouvání dětí ze stravování

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlašujte den předem do 15.00 hodin (z důvodu normování počtu strávníků a potravin) vedoucí stravování. Odhlašujte a přihlašujte stravu dítěte přímo vedoucí stravování na mobil +420 734 381 814 nebo e-mailem sjms@cbox.cz, včetně informace, kdo půjde po obědě. V případě náhlého onemocnění je možné tuto skutečnost nahlásit do 7.00 hod., popřípadě si v první den nemoci stravu vyzvednou v kuchyni v době od 10.45 – 11.00 hod. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit! 

Výběr poplatků

Školné - Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na částku 500,-Kč měsíčně. Účtuje se spolu s platbou stravného. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek.

Stravné - Úplata za školní stravování dětí se hradí bezhotovostně - založením povolení k inkasu ve prospěch sběrného účtu u Komerční banky č. 177 255 9319/0100 - inkaso je prováděno k 19. dni v měsíci.  Po založení inkasa nutno nahlásit vaše číslo účtu vedoucí ŠJ.

Stravné se vybírá na daný měsíc a odpočítává se absence z měsíce minulého.

  • Děti do 6 let s polodenní docházkou 31,-Kč 
  • Děti do 6 let s celodenní docházkou 40,-Kč 
  • Děti straší 6 let s celodenní docházkou 43,-Kč 

Péče o zdraví dětí

Do MŠ chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout. Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče, nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě, nežli je rodič, pouze na základě písemné dohody – Zmocnění.

Prosíme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání apod.).

O děti se starají

Ředitelka MŠ

Jitka Tihelková

Paní učitelka v třídě Soviček Bc. Anna Ondráčková
Paní učitelka v třídě Soviček Bc. Magdaléna Kašpárková
Paní učitelka v třídě Koťátek Bc. Karla Lušovská

Paní učitelka v třídě Koťátek

Zdeňka Sedlářová
Paní učitelka v třídě Sluníček Zuzana Juráková
Vedoucí školní jídelny, paní učitelka Bc. Radmila Pivoňková
Hlavní kuchařka Lenka Mikšová
Kuchařka Hana Randusová
Školnice

Lucie Šnajdrová, Sabina Palacká