Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ > Informace o provozu MŠ > O provozu MŠ Starojická Lhota

O provozu MŠ Starojická Lhota

Provoz mateřské školy

Mateřská škola je otevřena pondělí až pátek od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Odpoledne je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.00 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. 

Celý areál mateřské školy se uzamyká od 16.00 hod. do 6.30 hod.

Scházení dětí

Příchod dětí do mateřské školy je do 8.00 hodin!

Po předchozí domluvě je možno dítě přivést a vyzvednout během dne i v jiném čase.

Dítě je nutno předat vždy osobně učitelce (alespoň oční kontakt).

Rozcházení dětí

Děti, které jdou po obědě domů, se vyzvedávají v čase od 12.00 - 12.30 hodin.

Odpoledne se vyzvedávají děti od 14.30 do 16.00 hodin.

Omlouvání dětí ze stravování

Plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba hlásit předem (z důvodu normování počtu strávníků a potravin).

Odhlašování a přihlašování stravy dítěte provádějte telefonicky, nebo formou SMS na telefonním čísle +420 733 717 590. V případě náhlého onemocnění dítěte je možné tuto skutečnost nahlásit do 7.00hod. a oběd takto odhlásit, popřípadě si první den nemoci můžete stravu vyzvednout osobně do vašeho nosiče v  době od 11.15 – 11.30 hodin. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit!

Výběr poplatků

Školné - platba za předškolní vzdělávání je stanovena na částku 500,-Kč měsíčně. Účtuje se spolu s platbou za stravné. Osvobozen od úplaty za školné bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek.

Stravné

Platba inkasem - úplata za školní stravování dětí se hradí bezhotovostně - založením povolení k inkasu ve prospěch sběrného účtu u Komerční banky: 177 2559319/0100.

Platba v hotovosti – platbu je nutno uhradit nejpozději do 15.dne v měsíci k rukám pí. Petry Svižalové.

Stravné se vždy vybírá na daný měsíc a odpočítává se případná absence z minulého měsíce:

  • Děti do 6 let s polodenní docházkou 31,-Kč 
  • Děti do 6 let s celodenní docházkou 40,-Kč 
  • Děti starší 6 let s polodenní docházkou 33,-Kč
  • Děti starší 6 let s celodenní docházkou 43,- Kč

Péče o zdraví dětí

Do MŠ chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout. Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby. Předání dítěte jiné osobě, než-lije rodič, je pouze na základě písemné dohody – Zmocnění.

Prosíme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání apod.).

O děti se starají

Vedoucí učitelka Jana Bartoňová
Učitelka Mgr. Jarmila Horutová
Školnice, výdej stravy Petra Svižalová